P-05-1092 Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan David Hopkins, ar ôl casglu cyfanswm o 470 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Ni ddylai ac ni all y rhai sydd mewn grym gael gwared ar yr hawl i bleidleisio dros ddemocratiaeth gan ei fod yn tanseilio democratiaeth. Rhaid peidio â chaniatáu i'r llywodraeth bresennol estyn ei chyfnod mewn grym o ganlyniad i COVID-19. Mae pob gwlad arall wedi llwyddo i gynnal etholiadau.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Islwyn

·         Dwyrain De Cymru