P-05-1147 Dylid ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol ddarparu addysg fyw/addysg wedi'i recordio bob dydd i bob disgybl nad yw’n dychwelyd i'r ysgol

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Catherine Evans, ar ôl casglu cyfanswm o 308 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Mae ysgolion o hyd sy'n honni bod rhwystrau anorchfygol o ran darparu gwersi, bum wythnos i mewn i'r tymor ac am saith wythnos o'r flwyddyn academaidd hon. Nid yw hyn yn dderbyniol mwyach. Rhaid i bob plentyn gael mynediad cyfartal at addysg. Rhaid dod o hyd i atebion i'r rhwystrau hynny a rhaid addysgu pob disgybl.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Sir Drefaldwyn

·         Canolbarth a Gorllewin Cymru