Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Meeting Venue:

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

 

 

 

Meeting date:

Dydd Mawrth, 12 Mawrth 2013

 

 

 

Meeting time:

09: - 11:00

 

 

 

This meeting can be viewed on Senedd TV at:

http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_400000_12_03_2013&t=0&l=cy

 

 

 

Concise Minutes:

 

 

 

Assembly Members:

 

Darren Millar (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Mike Hedges

Julie Morgan

Gwyn R Price

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Jocelyn Davies

 

 

 

 

 

Witnesses:

 

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru

Anthony Barrett, Wales Audit Office Partner, Wales Audit Office

Gillian Body, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Swyddfa Archwilio Cymru

Paul Dimblebee, Cyfarwyddwr Grŵp - Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

 

 

 

Committee Staff:

 

Tom Jackson (Clerc)

Daniel Collier (Dirprwy Glerc)

 

 

 

<AI1>

1.  Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

 

</AI1>

<AI2>

2.  Ystyried rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru

2.1 Estynnodd y Cadeirydd wahoddiad i Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, gyflwyno rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru.

 

2.2 Bu'r Pwyllgor yn holi'r Archwilydd Cyffredinol am y rhaglen waith a bu'n trafod y blaenoriaethau ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru i gynnal gwaith gwerth am arian.

 

 

</AI2>

<AI3>

3.  Papurau i'w nodi

3.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2013.

 

 

</AI3>

<AI4>

4.  Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

 

</AI4>

<AI5>

5.  Ystyried rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru ac amlinellodd nifer o feysydd yr oedd am i'r Archwilydd Cyffredinol eu hystyried fel rhan o'i gynllun gwaith.

 

 

</AI5>

<AI6>

6.  Ystyried Cylch Gorchwyl yr ymchwiliad sy'n ymwneud â Bwrdd Draenio Mewnol Gwastadeddau Cil-y-coed a Gwynllŵg

6.1 Trafododd a chytunodd y Pwyllgor ar ei gylch gorchwyl ar gyfer ei ymchwiliad i Fwrdd Draenio Mewnol Gwastadeddau Cil-y-coed a Gwynllŵg a thrafod pa dystion yr hoffai gasglu tystiolaeth ganddynt.

 

 

</AI6>

<AI7>

7.  Ystyried rhaglen waith ddrafft y Pwyllgor ar gyfer tymor y gwanwyn 2013

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod ei raglen waith ar gyfer gweddill tymor y gwanwyn/yr haf 2013.

 

 

</AI7>

<AI8>

8.  Adolygu'r cymorth a ddarperir i bwyllgorau.

8.1 Gofynnodd y Pwyllor i gael trafod yr eitem hon heb i staff y Cynulliad na swyddogion Swyddfa Archwilio Cymru fod yn bresennol.

 

 

</AI8>

<AI9>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>