P-03-294 Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gyhoeddi cynlluniau cadarn sy’n nodi sut, yn absenoldeb Clymblaid Genedlaethol Menywod Cymru, y bydd llais, anghenion a safbwyntiau merched yng Nghymru yn cael eu hadlewyrchu mewn polisi ac yn y broses gwneud penderfyniadau yng Nghymru, yn y DU, yn Ewrop ac yn y Cenhedloedd Unedig.

 

Cynigwyd gan: Naomi Brightmore

 

Nifer y llofnodion: 51

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Bydd y Pwyllgor yn ystyried y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.