P-05-960 Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan ProfsJane Henderson & Karin Wahl-Jorgensen, ar ôl casglu cyfanswm o 414 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

​Rhoesant eu bywydau i achub ein bywydau ni.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i dalu costau angladdau holl staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

Mae angladd syml yn costio £4,000 ar gyfartaledd.

Rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau bod teuluoedd sydd wedi cael profedigaeth yn cael mynediad at arian ar unwaith i dalu costau angladdau.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffynhonnell cost yr angladd https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/help-paying-for-a-funeral

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

·         Gorllewin Caerdydd

·         Canol De Cymru