P-05-915 Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Laura Clays, ar ôl casglu cyfanswm o 112 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Yn dilyn y ffilmiau brawychus o ffermydd cŵn bach yng Nghymru, mae angen i ni weld gwell gorfodaeth o drwyddedu ffermydd cŵn bach gan gynghorau lleol yng Nghymru.

 

Argymhellion:

Cau ffermydd cŵn bach sydd ddim yn bodloni'r meini prawf gofynnol

Erlyn ffermydd cŵn bach sy'n rhoi lles anifeiliaid mewn perygl

Gwell tryloywder o ymweliadau wedi'u rheoleiddio – dylai fod cofnodion cyhoeddus fel y rhai a gyhoeddir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar sgoriau hylendid bwytai. Dylai'r cyhoedd allu adolygu'r cofnodion arolygu.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Alun a Glannau Dyfrdwy

·         Gogledd Cymru