P-05-1156 Dylid cyfateb y cyllid ar gyfer busnesau bach yn ystod y cyfyngiadau symud gyda Lloegr - gan gynnwys y grant ailgychwyn

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Sally Gillard, ar ôl casglu cyfanswm o 2,458 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Yng Nghymru, busnesau bach sydd wedi cael y lefel isaf o gyllid allan o holl wledydd y DU yn ystod y trydydd cyfnod clo cenedlaethol - er iddynt fod o dan gyfyngiadau symud am gyfnod hirach.

 

O heddiw ymlaen, cyhoeddodd Rishi Sunak grant ailgychwyn ar gyfer busnesau bach i helpu gydag ailagor busnesau.

 

Rwy’n annog Lywodraeth Cymru i gefnogi ein busnesau lleiaf yn iawn, a darparu grantiau sy’n cyfateb i’r hyn a roddir i berchnogion busnesau bach yng ngwledydd eraill y DU.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Rishi Sunak – cyllideb mis Mawrth 2021

Gallwch weld cymhariaeth o gyllid holl wledydd y DU ar gyfer cyfnod clo 3 drwy wirio cyllid pob gwlad ar wefannau llywodraethau.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Pontypridd

·         Canol De Cymru