P-05-1104 Dylid gwneud i unrhyw gamau sy’n cael eu cyflwyno o ran Covid-19 fod yn destun pleidlais yn Senedd Cymru

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Dave Smith, ar ôl casglu cyfanswm o 155 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Mae Prif Weinidog Cymru wedi bod yn ymgymryd â’r gwaith o basio rheolau ar fywydau'r cyhoedd heb gael cymeradwyaeth gan gynrychiolwyr etholedig Senedd Cymru yn gyntaf. Felly nid yw’r rheolau’n ddemocrataidd.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Islwyn

·         Dwyrain De Cymru