P-05-1145 Caniatewch i rieni plant ifanc yrru i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae lleol yn ystod y cyfyngiadau symud haen 4

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Alexander Edwards, ar ôl casglu cyfanswm o 58 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Ni all pob rhiant sydd â phlant ifanc gerdded yn ddiogel o’r tŷi ddefnyddio parciau a meysydd chwarae e.e. wrth orfod cerdded ar hyd ffyrdd peryglus neu mewn ardaloedd gwledig. Mae manteision ymarfer corff a chwarae i blant ifanc wediu hen sefydlu. Ystyriwch ganiatáu i rieni plant ifanc yrru i barciau a meysydd chwarae fel y gallant chwarae ac ymarfer corff yn eu swigen a pharchu canllawiau COVID-19.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Wrecsam

·         Gogledd Cymru