P-05-1144 Ailagor canolfannau garddio yng Nghymru cyn gynted â phosibl

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Nicola Pugh, ar ôl casglu cyfanswm o 11,217 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Dylid ailagor canolfannau garddio yng Nghymru cyn gynted â phosibl:

- Mae garddio’n cadw pobl gartref

- Mae garddio’n llesol iawn i’r meddwl a’r corff

- Mae canolfannau garddio’n fannau mawr sydd â llawer o awyr iach, ac mae ganddynt fesurau diogelwch rhagorol

- Ni ellir diffodd y gadwyn gyflenwi planhigion, a’i throi ymlaen eto. Mewn llawer o achosion, mae planhigion yn cael eu gwastraffu os na allant gyrraedd canolfannau garddio

- Nid siopa ar-lein, clicio a chasglu a danfon i’r cartref yw’r ateb. Mae hyn yn arbennig o anodd ar gyfer canolfannau garddio annibynnol.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Gogledd Caerdydd

·         Canol De Cymru