P-05-1143 Ail-agorwch ysgolion yn llawn ar unwaith ar ôl hanner tymor mis Chwefror

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Charlotte Young, ar ôl casglu cyfanswm o 625 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Cafwyd tarfu enfawr ar addysg ein plant eisoes.

Mae iechyd meddwl plant yn dioddef.

Mae gan blant hawl i addysg - ni chawn nhw fyth yr amser hwn yn ôl.

Nid yw dysgu o bell yn gweithio i blant ysgolion cynradd a’u teuluoedd.

Mae rhieni o dan bwysau enfawr ac anghynaliadwy i addysgu eu plant gartref yn ogystal â gweithio.

Mae brechu staff ysgolion yn cydnabod y rôl bwysig sydd ganddynt a bydd yn lleihau’r risg o gau ysgolion eto.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Bro Morgannwg

·         Canol De Cymru