P-05-1110 Dylid adfer nofio am ddim i bensiynwyr

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Peter Roberts, ar ôl casglu cyfanswm o 78 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Mae cyfyngu nofio am ddim i amseroedd penodol yn golygu bod mwy o bobl yn y pwll ar yr un pryd, ac felly mae'n cyfyngu’n ddifrifol ar nofio. A minnau’n bensiynwr, nid wyf yn nofio yn rheolaidd mwyach.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Wrth i’r cyfyngiadau symud presennol gael eu llacio, mae ar lawer o bensiynwyr angen yr ymarfer corff na ellir ei gael ond drwy nofio; o brofiad, mae'r rhan fwyaf o bensiynwyr yn defnyddio pyllau nofio ar adegau tawel a’r tu allan i oriau brig. O ystyried y miliynau o bunnoedd sy’n cael eu gwario i geisio achub yr economi, mae’r arian a arbedir trwy dynnu nofio am ddim yn ôl yn swm diystyr.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         De Caerdydd a Phenarth

·         Canol De Cymru