P-05-1107 Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Nicola Woodfine, ar ôl casglu cyfanswm o 605 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Caniatáu adloniant yn yr awyr agored.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Pen-y-bont ar Ogwr

·         Gorllewin De Cymru