P-05-1121 Agor ysgolion i blant gweithwyr allweddol yn unig dros gyfnod clo Ionawr 2021

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Anna Copperwaite, ar ôl casglu cyfanswm o 560 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Pan fydd Cymru yn y cyfnod clo ym mis Ionawr, dylai ysgolion ond agor i blant gweithwyr allweddol er mwyn lleihau lledaeniad COVID 19. Os bydd pob siop nad yw’n hanfodol yn cau yn ystod y cyfnod clo hwn ni ddylai fod unrhyw broblemau gofal plant i weithwyr nad ydynt yn hanfodol. Dylai plant fynd yn ôl i ddysgu ar-lein ac aros gartref os allant wneud hynny a gadael i’r rhieni benderfynu, heb fod ag ofn o gael dirwy, p’un a yw’n ddiogel i’w plentyn fynychu’r ysgol.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Arfon

·         Gogledd Cymru