P-04-433 : Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai

Geiriad y ddeiseb

Rydym yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i annog Llywodraeth Cymru i’w gwneud yn orfodol i osod teledu cylch cyfyng mewn lladd-dai er mwyn helpu milfeddygon i reoli a monitro yn well, darparu deunydd ffilm er budd hyfforddiant ac ail-hyfforddi, atal camdrin anifeiliaid, fel y ffilmiwyd gan Animal Aid, ac fel tystiolaeth ar gyfer erlyniad mewn achosion o gamdrin.

Prif ddeisebydd:  Kate Fowler

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  6 Tachwedd 2012

Nifer y llofnodion: 1066