P-04-404  Awyrennau Di-Beilot Aberporth

Geiriad y ddeiseb:

Erfyniwn ar Lywodraeth Cymru dynnu’r gefnogaeth a roddwyd i awyrennau di-beilot y DU i gael eu profi yn Aberporth ac i hedfan dros ran helaeth o Gymru

Gwybodaeth ategol:  Mae awyrennau di-beilot yn ddatblygiad pwysig a pheryglus yn arfogaeth rhyfela. Defnyddir yr awyrennau di-beilot hyn yn rhwydd, ac yn ddiofal o fywydau’r bobl ddiniwed sy’n aml yn cael eu lladd

Cyflwynwyd y ddeiseb gan:  Cymdeithas y Cymod

Ystyriwyd y ddeiseb am y tro cyntaf:  2 Gorffennaf 2012

Nifer y llofnodion:  1730+