P-05-997 Gadewch i bobl Cymru ddefnyddio ap Tracio ac Olrhain yr Almaen! Allwn ni ddim aros am ap o Loegr!

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Thomas Rex, ar ôl casglu cyfanswm o 62 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Mae Llywodraeth y DU wedi gwastraffu £12 miliwn yn dablygu ap Tracio ac Olrhain ac mae ymhell o fod yn barod. Yn ystod sesiwn cwestiynau i’r Prif Weinidog, cyfeiriodd Syr Kier Starmer at ap sy’n barod yn yr Almaen ac sy’n cael ei ddefnyddio eisoes. Rydym yn dal yn rhan o’r UE a dylai’r ap fodloni gofynion GDPR.

Bydd yr ap yn caniatáu i Gymru reoli Covid mewn ffordd sy’n targedu’r haint.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Brycheiniog a Sir Faesyfed

·         Canolbarth a Gorllewin Cymru