P-05-1016 Dylid ymestyn y Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i Gymru

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Cheryl Griffiths, ar ôl casglu cyfanswm o 1,413 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i roi talebau gwerth hyd at £5,000 ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi yn Lloegr. Dylai Llywodraeth Cymru wneud yr un peth er mwyn gwella’r stoc dai, diogelu swyddi Cymru, a chyfrannu at ddatrys materion amgylcheddol yng Nghymru.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Cwm Cynon

·         Canol De Cymru