P-05-931 Eli haul mewn ysgolion

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Leigh O'Connor, ar ôl casglu cyfanswm o 120 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

​Mae pob plentyn mewn perygl o losg haul yn yr ysgol neu ar daith ysgol. Mae hyn yn achosi problemau iechyd tymor byr ond mae hefyd yn achosi problemau hirdymor fel canser croen. Gellid osgoi hyn yn hawdd drwy ganiatáu i ysgolion roi eli haul arnynt gyda chydsyniad eu rhieni. Mae llawer o opsiynau ar gyfer gwneud hyn heb i'r athrawon orfod cyffwrdd y plant os yw hyn yn broblem.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

·         Caerffili

·         Dwyrain De Cymru