P-05-979 Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Georgina Stanger, ar ôl casglu cyfanswm o 96 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:          

Mae llawer o Gymry yn teimlo eu bod yn cael eu cadw dan glo yn annheg ar adeg pan mae pobl sy'n byw yn Lloegr yn cael mwy o ryddid. Maent yn poeni hefyd am eu swyddi a'u busnesau bach ac yn teimlo y bydd y safbwynt a gymerir gan lywodraeth Cymru yn rhwystro ymdrechion y llywodraeth ganolog i ddatgloi'r economi.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Mynwy

·         Dwyrain De Cymru