Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Mercher, 22 Chwefror 2012

 

 

 

Amser:

09:00 - 09:15

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_400002_22_02_2012&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Julie James (Cadeirydd)

Dafydd Elis-Thomas

William Powell

David Rees

Antoinette Sandbach

 

 

 

 

 

Tystion:

 

 

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Alun Davidson (Clerc)

Catherine Hunt (Dirprwy Glerc)

Nia Seaton (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1.  Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Llyr Huws Gruffydd.  Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

</AI1>

<AI2>

2.  Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 3

2.1 Cytunodd y Grŵp ar y cynnig i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 3.  

 

</AI2>

<AI3>

3.  Ymchwiliad i ddiwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - cytuno ar lythyrau drafft

3.1 Cytunodd y Grŵp ar y llythyron drafft ar y diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.

 

</AI3>

<AI4>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>