Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Mercher, 22 Chwefror 2012

 

Amser:
09:00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Alun Davidson
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8639

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.00)

</AI1>

<AI2>

2.   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 3 (09.00)

</AI2>

<AI3>

Sesiwn breifat

</AI3>

<AI4>

3.   Ymchwiliad i ddiwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - cytuno ar lythyrau drafft (09.00 - 09.25)

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>