Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 22 Mawrth 2012

 

 

 

Amser:

09:30 - 13:00

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_200000_22_03_2012&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Mark Drakeford (Cadeirydd)

Mick Antoniw

Rebecca Evans

Vaughan Gething

William Graham

Elin Jones

Darren Millar

Lynne Neagle

Lindsay Whittle

Kirsty Williams

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Yr Athro John Bolton, Institute of Public Care, Oxford Brookes University

Luisa Bridgman, Rhondda Cynon Tâf County Borough Council

Parry Davies, Ceredigion County Council

Bob Gatis, Rhondda Cynon Tâf County Borough Council

Susie Lunt, Flintshire County Council

David Street, ADSS Cymru

Emily Warren, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Meriel Singleton (Clerc)

Catherine Hunt (Dirprwy Glerc)

Stephen Boyce (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1.  Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

</AI1>

<AI2>

2.  Ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hŷn - Trafodaeth gyda'r Athro John Bolton

2.1 Bu’r Athro John Bolton yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ar ofal preswyl i bobl hŷn yng Nghymru.

 

</AI2>

<AI3>

3.  Ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hŷn - Tystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

3.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ar ofal preswyl i bobl hŷn.

 

3.2 Cytunodd Emily Warren i ddarparu copi o’r cynllun gweithredu a ddefnyddir gan awdurdodau lleol sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r GIG, yn ogystal â gwybodaeth am y cynnydd a wnaed gan awdurdodau lleol o ran datblygu gwasanaethau ail-alluogi.

 

</AI3>

<AI4>

4.  Ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hŷn - Tystiolaeth gan awdurdodau lleol

4.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ar ofal preswyl i bobl hŷn.

 

4.2 Cytunodd y tystion i ddarparu gwybodaeth am nifer yr achosion, yn flynyddol, lle bu’n rhaid i bobl a oedd eisoes yn ariannu eu gofal preswyl eu hunain ofyn i awdurdod lleol ariannu eu gofal ar ôl iddynt wario eu harian personol i gyd. 

 

 

</AI4>

<AI5>

5.  Ymchwiliad undydd i farwenedigaeth yng Nghymru - Ystyried y cylch gorchwyl

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar gylch gorchwyl ei ymchwiliad undydd i farwenedigaeth yng Nghymru.

 

</AI5>

<AI6>

6.  Papurau i'w nodi

6.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 8 Mawrth.

 

Gwybodaeth ddilynol o gyfarfod 25 Ionawr - materion yn ymwneud â'r UE - Gofal preswyl i bobl hŷn yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd

 

6.2 Nododd y Pwyllgor y papur ar ofal preswyl i bobl hŷn yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.

</AI7>

<AI8>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>