Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 22 Mawrth 2012

 

Amser:
09:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llinos Dafydd
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8403
HSCCommittee@wales.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.   Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (09.30)

</AI1>

<AI2>

2.   Ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hŷn - Trafodaeth gyda'r Athro John Bolton (09.30 - 11.00)

</AI2>

<AI3>

Egwyl 11.00 - 11.10

</AI3>

<AI4>

Nodwch fod trefn y busnes ar gyfer eitemau 3 a 4 wedi newid (ar 20.03.12) i ddarparu ar gyfer amserlenni tystion.

</AI4>

<AI5>

3.   Ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hŷn - Tystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (11.10 - 12.00) (Tudalennau 1 - 40)

David Street, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Emily Warren, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

HSC(4)-11-12 papur 4 –Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

HSC(4)-11-12 papur 5 – Dinas a Sir Abertawe

HSC(4)-11-12 papur 6 – Cyngor Sir Fynwy

HSC(4)-11-12 papur 7 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

HSC(4)-11-12 papur 8 – Cyngor Caerdydd

HSC(4)-11-12 papur 9 – Cyngor Sir Benfro

HSC(4)-11-12 paper 10 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

</AI5>

<AI6>

4.   Ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hŷn - Tystiolaeth gan awdurdodau lleol (12.00 - 12.50) (Tudalennau 41 - 61)

HSC(4)-11-12 papur 1

Bob Gatis, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Tâf

Luisa Bridgman, Rheolwr Gwasanaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Tâf

 

HSC(4)-11-12 papur 2

          Susie Lunt, Rheolwr Gwasanaeth, Cyngor Sir y Fflint

 

HSC(4)-11-12 papur 3

Parry Davies, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Ceredigion

 

</AI6>

<AI7>

5.   Ymchwiliad undydd i farwenedigaeth yng Nghymru - Ystyried y cylch gorchwyl (12.50 - 13.00) (Tudalennau 62 - 68)

HSC(4)-11-12 papur 11

</AI7>

<AI8>

6.   Papurau i'w nodi  (Tudalennau 69 - 72)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mawrth

HSC(4)-08-12 cofnodion

HSC(4)-09-12 cofnodion

</AI8>

<AI9>

 

6a. Gwybodaeth ddilynol o gyfarfod 25 Ionawr - materion yn ymwneud â'r UE - Gofal preswyl i bobl hŷn yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd  (Tudalennau 73 - 78)

HSC(4)-11-12 papur 12

 

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>