Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Cynhadledd Fideo Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 22 Medi 2020

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@Senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon  

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 6)

 

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, tudalennau 7 - 8)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, tudalennau 9 - 11)

</AI5>

<AI6>

3.3     Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, tudalennau 12 - 14)

</AI6>

<AI7>

3.4     Dadl Aelod - Dewis Cynnig ar gyfer Dadl (Papur 4, tudalennau 15 - 18)

 

</AI7>

<AI8>

4       Deddfwriaeth   

</AI8>

<AI9>

4.1     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) (Rhondda Cynon Taf) 2020 (Papur 5, tudalen 19)

</AI9>

<AI10>

4.2     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020 (Papur 6, tudalen 20)

</AI10>

<AI11>

4.3     Diweddariad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol (Papur 7, tudalennau 21 - 29)

 

</AI11>

<AI12>

5       Pwyllgorau

</AI12>

<AI13>

6.1     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau (Papur 8, tudalennau 30 - 34)

</AI13>

<AI14>

6.2     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau (Papur 9, tudalennau 35 - 36)

</AI14>

<AI15>

6.3     Ceisiadau o ran Amserlen Pwyllgorau (Papur 10, tudalennau 37 - 40)

 

</AI15>

<AI16>

7       Papurau i'w nodi

</AI16>

<AI17>

7.1     Llythyr gan y Trefnydd a Cwnsler Cyffredinol (Papur 11, tudalennau 41 - 42)

</AI17>

<AI18>

7.2     Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (Papur 12, tudalennau 43 - 45)

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>