Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 26 Tachwedd 2020

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Rhys Morgan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDGCh@senedd.cymru


------

<AI1>

Cofrestru cyn y cyfarfod  (09:00 – 09:30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus

(09.30-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 10)

 

Yr Athro Bill Jones

Yr Athro Merfyn Jones

Yr Athro Deian Hopkin

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10.15 - 10.30)

 

</AI4>

<AI5>

3       Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus

(10.30 - 11:15)

                                                                                                                          

Yr Athro Martin Johnes, Prifysgol Abertawe

Dr Simon John, Prifysgol Abertawe

Abu-Bakr Madden Al-Shabazz

 

</AI5>

<AI6>

Egwyl

(11.15 - 11.25)

 

</AI6>

<AI7>

4       Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus

(11.25- 12.00)                                                                                                 

Richard Suggett, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

James January-McCann, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

 

 

</AI7>

<AI8>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

5.1   Gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru ynghylch dysgu Cymraeg

                                                                                        (Tudalennau 11 - 15)

</AI9>

<AI10>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

7       Ôl-drafodaeth breifat

(12.00 -12.15)                                                                                                 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>