Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Fideo Gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Tachwedd 2020

Amser: 09.06 - 11.15
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
6447


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AS (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AS

Jayne Bryant AS

Andrew RT Davies AS

Lynne Neagle AS

David Rees AS

Tystion:

Dr Rob Orford, Llywodraeth Cymru

Fliss Bennee, Llywodraeth Cymru

Dr Brendan Collins, Llywodraeth Cymru

Craiger Solomons, Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Dr Paul Worthington (Ymchwilydd)

Lucy Morgan (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan aelodau o Gell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru.

2.2 Gofynnodd y Cadeirydd i drafodion y Pwyllgor gael eu rhoi ar stop am 11am er mwyn i’r Aelodau a’r tystion nodi dau funud o dawelwch ar gyfer Diwrnod y Cadoediad.

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

</AI3>

<AI4>

4       COVID-19: Trafod y dystiolaeth

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>