Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Video Conference via Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Mehefin 2020

Amser: 12.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@Senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, tudalen 6)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, tudalen 7)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, tudalen 8)

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

4.1     Amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) (Papur 4, tudalennau 9 - 13)

</AI8>

<AI9>

4.2     Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth 2020 (Papur 5, tudalennau 14 - 15)

</AI9>

<AI10>

5       Pwyllgorau

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

5.1     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Papur 6, tudalennau 16 - 17)

</AI11>

<AI12>

5.2     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfraddoldeb, Llywodraeth Lleol a Chymunedau (Papurau 7 a 7a, tudalennau 18 - 24)

</AI12>

<AI13>

5.3     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad (Papur 8, tudalennau 25 - 26)

</AI13>

<AI14>

6       Cyfarfod Llawn

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

6.1     Pleidleisio o Bell, Cwestiynau Llafar a busnes heblaw am Covid19 (Papur 9, tudalennau 27 - 35)

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>