Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Meeting Venue:

Zoom

Meeting date: Dydd Llun, 4 Mai 2020

Meeting time: 12.30
For further information contact
:

Aled Elwyn Jones

Committee Clerk

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 4)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

                                                                                                                          

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur, Tudalen 5)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, Tudalen 6)

 

</AI5>

<AI6>

4       Cyfarfod Llawn 

</AI6>

<AI7>

4.1     Cais i drefnu dadl ar NNDM7321 (Papur 3, Tudalennau 7 - 8)

 

</AI7>

<AI8>

5       Deddfwriaeth   

</AI8>

<AI9>

5.1     Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardethu Annomestig (Rhestri) a'r Bil Diogelwch Tân (Papur 4, Tudalennau 9 - 11)

</AI9>

<AI10>

5.2     Llythyr gan y Prif Weinidog (Papur 5, Tudalen 12)

</AI10>

<AI11>

5.3     Llythyr gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (Papur 6, Tudalennau 13 - 14)

 

</AI11>

<AI12>

6       Pwyllgorau

</AI12>

<AI13>

6.1     Amserlen Pwyllgorau (Papur 7, Tudalennau 15 - 17)

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>