Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Fideo Gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 30 Ebrill 2020

Amser: 09.30 - 13.33
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
6316


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AS (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AS

Jayne Bryant AS

Angela Burns AS

Lynne Neagle AS

David Rees AS

Vaughan Gething AS

Tystion:

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cymru

Rob Orford, Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Sarah Beasley (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Dr Paul Worthington (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir cyntaf y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

</AI1>

<AI2>

2       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Phrif Swyddog Meddygol Cymru a Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

2.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, a Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru..

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

3.1  Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 4.

</AI3>

<AI4>

4       COVID-19: Trafod y dystiolaeth

4.1  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI4>

<AI5>

5       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

5.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

</AI5>

<AI6>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1  Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

</AI6>

<AI7>

7       COVID-19: Trafod y dystiolaeth

7.1  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<AI8>

8       Blaenraglen Waith

8.1  Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>