Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 23 Mawrth 2020

Amser: 17.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (17.03.20) (Tudalennau 1 - 3) - Cymraeg i ddilyn

</AI2>

<AI3>

2.1   Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (18.03.20) (Tudalennau 4 - 7) - Cymraeg i ddilyn

 

</AI3>

<AI4>

3       Trefn Busnes    

</AI4>

<AI5>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, tudalennau 8 - 9)

</AI5>

<AI6>

3.2     Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (papur 2, tudalennau 10 - 11)

</AI6>

<AI7>

3.3     Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, tudalen 12)

 

</AI7>

<AI8>

4       Busnes y Cynulliad   

</AI8>

<AI9>

4.1     Busnes y Cynulliad (Saesneg yn unig) (Paur 4, tudalennau 13 - 38)

</AI9>

<AI10>

4.2     Trefniadau Cyflwyno ar gyfer Toriad y Pasg (Saesneg yn unig) (Papur 5, tudalennau 39 - 47)

 

</AI10>

<AI11>

5       Deddfwriaeth   

</AI11>

<AI12>

5.1     Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Coronafeirws (Saesneg yn unig) (Papur 6, tudalennau 48 - 51)

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>