Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Chwefror 2020

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 7)

 

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, tudalennau 8 - 10)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, tudalennau 11 - 13)

</AI5>

<AI6>

3.3     Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf (papur 3, tudalennau 14 - 15)

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth   

</AI7>

<AI8>

4.1     Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (Papur 4, tudalennau 16 - 17)

</AI8>

<AI9>

4.2     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Papur 5, tudalennau 18 - 19)

 

</AI9>

<AI10>

5       Pwyllgorau

</AI10>

<AI11>

5.1     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau (Papur 6, tudalennau 20 - 26)

</AI11>

<AI12>

5.2     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad (Papur 7, tudalennau 27 - 29)

 

</AI12>

<AI13>

6       Rheolau Sefydlog     

</AI13>

<AI14>

6.1     Pleidleisio drwy ddirprwy (Papur 8, tudalennau 30 - 40)

</AI14>

<AI15>

6.2     Newidiadau i’r Rheolau Sefydlog sy'n deillio o newid enw'r sefydliad (Papur 9, tudalennau 41 - 46)

 

</AI15>

<AI16>

7       Busnes y Cynulliad   

</AI16>

<AI17>

7.1     Senedd Clwyd (Papur 10, tudalennau 47 - 50)

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>