Agenda - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad


Lleoliad:

Cynhadledd fideo MS Teams

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Ebrill 2020

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Clerk: Kathryn Hughes

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

kathryn.hughes@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion 20 Ionawr, camau i'w cymryd a materion yn codi

                                                                                          (Tudalennau 1 - 14)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2020 (Saesnig yn unig)
ACARAC (02-20) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd (Saesneg yn unig)

</AI2>

<AI3>

3       Adroddiad Diweddaru Llywodraethu a Sicrwydd

                                                                                        (Tudalennau 15 - 23)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 3 – Adroddiad diweddaru Llywodraethu a Sicrwydd (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

4       Adroddiad Blynyddol a Barn yr adran Archwilio Mewnol ar gyfer 2019-20

                                                                                        (Tudalennau 24 - 38)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 4 - Adroddiad Blynyddol a Barn yr adran Archwilio Mewnol ar gyfer 2019-20 (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

5       Adroddiad Twyll Archwilio Mewnol

                                                                                        (Tudalennau 39 - 42)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 5 - Adroddiad Twyll Archwilio Mewnol (Saesneg yn unig)

</AI5>

<AI6>

6       Cydymffurfiad y Siarter Archwilio Mewnol ac Archwilio Mewnol â Safon Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS)

                                                                                        (Tudalennau 43 - 56)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 6 – papur cyflwyno’r Siarter Archwilio Mewnol (Saesneg yn unig)
ACARAC (02-20) Papur 6 (a) – Y Siarter Archwilio Mewnol (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

7       Canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg, a chyngor i'r Swyddog Cyfrifyddu ynghylch cyflwyno'r Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon drafft i'r Comisiwn

                                                                                                     (Tudalen 57)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 7 - Y wybodaeth ddiweddaraf am Archwilio Cymru (Saesneg yn unig)

</AI7>

<AI8>

8       Adolygiad o'r Protocol ar gyfer Cydweithio

                                                                                        (Tudalennau 58 - 69)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 8 - Protocol ar gyfer Cydweithio (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

9       Y wybodaeth ddiweddaraf am y gyllideb

                                                                                        (Tudalennau 70 - 76)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 9 - Y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa ariannol (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

10    Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft y Comisiwn a'r Datganiad Llywodraethu ar gyfer 2019-20

                                                                                      (Tudalennau 77 - 243)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Paper 10 – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft (Saesneg yn unig)
ACARAC (02-20) Papur 10 Atodiad A - Naratif yr Adroddiad Blynyddol (Saesneg yn unig)
ACARAC (02-20) Papur 10 Atodiad B - Datganiad Cyfrifon drafft (Saesnig yn unig)
ACARAC (02-20) Papur 10 - Atodiad C - Datganiad Llywodraethu Drafft (Saesneg yn unig)

</AI10>

<AI11>

11    Adroddiad Blynyddol yr Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth

                                                                                    (Tudalennau 244 - 251)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 11 – Adroddiad Blynyddol yr Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

12    Diwygio'r Cynulliad - Newid Enw

                                                                                    (Tudalennau 252 - 257)

Dogfennau atodol:

ACARAC (02-20) Papur 12 - Ymgysylltiad Allanol o ran y Newid Enw - fel y’i dosbarthwyd o’r blaen y tu allan i’r pwyllgor (Saesneg yn unig)

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>