Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 4 Chwefror 2020

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1 a 1a, tudalennau 6 - 10)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, tudalennau 11 - 13)

</AI5>

<AI6>

3.3     Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, tudalennau 14 - 15)

</AI6>

<AI7>

3.4     Dadl Aelod - Dewis Cynnig ar gyfer Dadl (Papur 4, tudalennau 16 - 17)

 

</AI7>

<AI8>

4       Pwyllgorau

</AI8>

<AI9>

4.1     Craffu ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol draft (Papur 5, tudalennau 18 - 23)

</AI9>

<AI10>

4.2     Papur i'w nodi - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Papur 6, tudalennau 24 - 25)

</AI10>

<AI11>

4.3     Papur i'w nodi - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (Papur 6, tudalen 26)

 

</AI11>

<AI12>

5       Deddfwriaeth   

</AI12>

<AI13>

5.1     Papur i’w nodi - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (papur 7, tudalennau 27 - 29)

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>