Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Chwefror 2020

Amser: 09.30 - 10.42
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Jayne Bryant AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Andrew RT Davies AC

David J Rowlands AC

Comisiynydd Safonau Dros Dro:

Douglas Bain (Comisiynydd Safonau Dros Dro)

Staff y Pwyllgor:

Meriel Singleton (Ail Glerc)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

Enrico Carpanini (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Croesawodd y Cadeirydd Rhun ap Iorwerth AC a etholwyd i'r Pwyllgor ar 28 Ionawr a diolchodd i Helen Mary Jones AC am ei holl waith ar y Pwyllgor.

</AI1>

<AI2>

2       Trafod llythyr gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Comisiynydd Safonau Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 22.1 (1) a nododd hefyd y bydd y Cadeirydd yn ymateb.

</AI2>

<AI3>

3       Adrodd Deuol: Trafod llythyr gan y Comisiynydd Safonau Dros Dro

3.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn nodi'r ohebiaeth gan y Comisiynydd Safonau Dros Dro.

</AI3>

<AI4>

4       Cod Ymddygiad - Adolygiad

4.1 Croesawodd y Cadeirydd Douglas Bain, y Comisiynydd Safonau Dros Dro i'r cyfarfod.

4.2 Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn trafod y papur ar yr adolygiad o’r Cod Ymddygiad, a chymerodd dystiolaeth hefyd gan y Comisiynydd Safonau Dros Dro.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>