Agenda - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Chwefror 2020

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Meriel Singleton

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddSafonau@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Ystyried llythyr gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

(09.30 - 09.45)                                                                                                

</AI2>

<AI3>

3       Adrodd Deuol: Trafod llythyr gan y Comisiyndd Safonau Dros Dro

(09.45 - 10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 4)

SoC(5)-02-20 Papur 1 – Llythyr gan y Pwyllgor at Douglas Bain, Comisiyndd Safonau Dros Dro

SoC(5)-02-20 Papur 2 – Llythyr gan Douglas Bain, Comisiyndd Safonau Dros Dro

</AI3>

<AI4>

4       Adolygiad o’r Cod Ymddygiad

(10.15 - 11.00)                                                                    (Tudalennau 5 - 8)

SoC(5)-02-20 Papur 2 – Papur Cwmpasu

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>