DRAFT MINUTES

 

DRAFT MINUTES

 

 

Meeting ID

6201

Committee

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Date

21/05/2020

Attendees

Dai Lloyd AS (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AS (Aelod)

Jayne Bryant AS (Aelod)

Angela Burns AS (Aelod)

Lynne Neagle AS (Aelod)

David Rees AS (Aelod)

Sarah Beasley (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Evan Jones (Monitor)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Pembridge (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt (Monitor)

Laura Price (Monitor)

Dr Paul Worthington (Ymchwilydd)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

Rebekah James (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

Cynghorydd Huw David (Tyst)

Andrew Morgan (Tyst)

Ann Lloyd (Tyst)

Judith Paget (Tyst)

Sarah Aitken (Tyst)

Simon Dean (Tyst)

Mark Polin (Tyst)

Dr Chris Stockport (Tyst)

AMSS Dai Lloyd (Monitor)

AMSS Rhun ap Iorwerth (Monitor)

AMSS Jayne Bryant (Monitor)

AMSS Angela Burns (Monitor)

AMSS Lynne Neagle (Monitor)

AMSS David Rees (Monitor)

Access All Committees (Monitor)

Central Admin (Monitor)

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Monitor)

TRS - Users (Monitor)

TRS Admin group (Monitor)

 

Item ID

57833

Item Title

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Summary

1.1 The Chair welcomed Members to the meeting.

 

 

Item ID

57837

Item Title

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Summary

2.1 The Committee received evidence from representatives of the Welsh Local Government Association.

2.2. Councillor Huw David agreed to provide the Committee with information on work being undertaken to establish the exact costs for each provider across Wales  so that the £40 million designated funding from the Welsh Government would be allocated on actuals rather than estimates.

2.3. Councillor Huw David agreed to provide the Committee with the current figures of staff absences within the social care sector.

 

 

 

Item ID

57838

Item Title

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

Summary

3.1 The Committee agreed the Motion to exclude the public for item 4 of today’s meeting.

 

 

Item ID

57840

Item Title

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Summary

4.1 The Committee considered the evidence received.

 

 

Item ID

57841

Item Title

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

Summary

5.1 The Committee received evidence from representatives of Aneurin Bevan and Betsi Cadwaladr University Health Boards.

 

 

Item ID

57843

Item Title

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Summary

6.1 The Committee agreed the Motion to exclude the public from the remainder of today’s meeting.

 

 

Item ID

57844

Item Title

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Summary

7.1 The Committee considered the evidence received.

 

 

Item ID

58063

Item Title

Blaenraglen Waith

Summary

8.1 The Committee considered and agreed its forward work programme.