Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Mai 2020

Amser: 12.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@senedd.cymru


Preifat

------

<AI1>

(Rhag-gyfarfod preifat)

(13.00-13.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Gwaith ar Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Briffio ar yr Adroddiadau Statudol cyntaf

(13.30 - 15.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 30)

Briff Ymchwil

PAC(5) -12-20 Papur 1 - Archwilio Cymru – Felly, beth sy'n wahanol? - Canfyddiadau Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy yr Archwilydd Cyffredinol (Mai 2020) (1MB)

PAC(5) -12-20 Papur 2 - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru - Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 (Mai 2020) (136MB)

PAC(5)-12-20 Papur 3 - Llywodraeth Cymru - Datganiad Ysgrifenedig: Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Adrian Crompton - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Sophie Howe - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Marie Brousseau-Navarro – Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Heledd Morgan - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

</AI3>

<AI4>

(Egwyl)

(15.00 - 15.10)

</AI4>

<AI5>

3       Gwaith ar Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Trafodaeth am Ymchwiliad y Pwyllgor sydd ar ddod

(15.10 - 15.30)                                                                                                

</AI5>

<AI6>

4       Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

(15.30 - 16.00)                                                                (Tudalennau 31 - 54)

PAC(5) -12-20 Papur 4 - Adroddiad Drafft

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>