Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 13 Hydref 2011

 

 

 

Amser:

13:15 - 13:20

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_400002_13_10_2011&t=0&l=cy

 

 

Cofnodion Cryno:

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Julie James (Cadeirydd)

Dafydd Elis-Thomas

Llyr Huws Gruffydd

David Rees

Antoinette Sandbach

 

 

 

 

 

Tystion:

 

 

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Virginia Hawkins (Clerc)

Catherine Hunt (Dirprwy Glerc)

Nia Seaton (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

1.  Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan William Powell. Nid oedd dirprwyo.

 

</AI1>

<AI2>

2.  Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Tystiolaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r sesiwn dystiolaeth oherwydd anawsterau technegol wrth ddefnyddio’r system fideogynadledda. 

 

2.2 Daeth y Cadeirydd â’r cyfarfod i ben.

 

</AI2>

<AI3>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

</AI3>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</ TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</ COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>