Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

 

Lleoliad:
Committee Room 3 - Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 13 Hydref 2011

 

Amser:
13:00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a:

Virginia Hawkins
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8544

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI1>

<AI2>

2.    Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Tystiolaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd (13.00 - 13.45) 

Drwy gyfrwng cynhadledd fideo:

 

Joost Paardekooper, Swyddog Polisi, y Pwyllgor Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Materion Morol a Physgodfeydd

 

 

</AI2>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>