Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 24 Medi 2019

Amser: 08.30 - 09.06
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AC, Llywydd (Cadeirydd)

Rebecca Evans AC

Darren Millar AC

Rhun ap Iorwerth AC

Caroline Jones AC

Staff y Pwyllgor:

Aled Elwyn Jones (Clerc)

Eraill yn bresennol

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Gwion Evans, Pennaeth Swyddfa Breifat y Llywydd

Elin Roberts, Cynghorwr Polisi i'r Llywydd

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

Jessica England

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

</AI2>

<AI3>

3       Trefn busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

</AI6>

<AI7>

3.4   Dadl Aelod: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

</AI7>

<AI8>

3.5   Llythyr gan y Dirprwy Lywydd

</AI8>

<AI9>

4       Y Cyfarfod Llawn

</AI9>

<AI10>

4.1   Cais i amserlennu dadl ar NNDM7127.

</AI10>

<AI11>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

</AI11>

<AI12>

5.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

</AI12>

<AI13>

6       Deddfwriaeth

</AI13>

<AI14>

6.1   Amserlen ar gyfer Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

</AI14>

<AI15>

7       Pwyllgorau

</AI15>

<AI16>

7.1   Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>