Agenda - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 17 Medi 2019

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Aled Elwyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPwyllgorBusnes@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol (Tudalennau 1 - 5)

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes    

</AI3>

<AI4>

3.1     Busnes yr wythnos hon (Papur 1, Tudalennau 6 - 7)

</AI4>

<AI5>

3.2     Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 2, Tudalennau 8 - 10)

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf (Papur 3, Tudalennau 11 - 12)

</AI6>

<AI7>

4       Cyfarfod Llawn 

</AI7>

<AI8>

4.1     Cais i drefnu dadl ar NNDM7127 (Papur 4 Tudalennau 13 - 14)

</AI8>

<AI9>

4.2     Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deis (Papur 5, Tudalennau 15 - 19)

</AI9>

<AI10>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21   

</AI10>

<AI11>

5.1     Llythyr gan y Gweinidog Cyllid (Papur 6, Tudalennau 20 - 21)

</AI11>

<AI12>

6       Deddfwriaeth   

</AI12>

<AI13>

6.1     Gorchymyn o dan Adran 109 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 - Swyddogion Cofrestru Etholiadol (Papur 7, Tudalennau 22 - 25)

</AI13>

<AI14>

7       Pwyllgorau

</AI14>

<AI15>

7.1     Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad (Papur 8, Tudalennau 26 - 29)

</AI15>

<AI16>

7.2   Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Papur 9, Tudalennau 30 - 31)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>