Agenda - Bwrdd Taliadau


Lleoliad:

Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 19 Medi 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Lleu Williams

Clerc y Bwrdd

0300 200 6565

Taliadau@Cynulliad.Cymru


WRB (24)

------

<AI1>

1         Cyflwyniad y Cadeirydd

                                                                                                                     (Tudalennau 1 - 14)

</AI1>

<AI2>

2         Eitem i'w thrafod/i'w phenderfynu: Taliadau Cadeirydd Pwyllgor Diwygio Etholiadol y Cynulliad

                                                                                                                   (Tudalennau 15 - 24)

</AI2>

<AI3>

3         Eitem i'w thrafod/i'w phenderfynu: Cadeirydd y Bwrdd Pensiynau

                                                                                                                   (Tudalennau 25 - 29)

</AI3>

<AI4>

4         Eitem i'w thrafod: Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Cynigion ar gyfer ymgynghori, rhan tri

                                                                                                                   (Tudalennau 30 - 38)

</AI4>

<AI5>

Lunch

</AI5>

<AI6>

5         Eitem i'w thrafod: Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad

                                                                                                                   (Tudalennau 39 - 88)

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                                                        F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>