Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 12 Mawrth 2020

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

(09.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 6)

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Treth Tir Gwag - 3 Mawrth 2020

                                                                                                       (Tudalen 7)

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 4 Mawrth 2020

                                                                                            (Tudalennau 8 - 9)

</AI4>

<AI5>

3       Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Sesiwn dystiolaeth 4

(09.00-10.00)                                                                  (Tudalennau 10 - 25)

Yr Athro Kent Matthews, Athro Bancio a Chyllid Syr Julian Hodge, Ysgol Fusnes Caerdydd

Dr Long Zhou, Myfyriwr ymchwil, Ysgol Fusnes Caerdydd

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Ysgol Fusnes Caerdydd

Briff Ymchwil

</AI5>

<AI6>

4       Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Sesiwn dystiolaeth 5

(10.00-11.15)                                                                  (Tudalennau 26 - 46)

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Anna Adams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Pennaeth Polisi Strategaeth Treth ac Ymgysylltu, Llywodraeth Cymru

Tom Nicholls, Cynghorydd Economaidd, Llywodraeth Cymru

 

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Llywodraeth Cymru

Briff Ymchwil

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.15)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

6       Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Trafod y dystiolaeth

(11.15-11.30)                                                                                                  

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>