Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 9 Ionawr 2020

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Sarah Beasley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol  (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 22)

Chris Jennings, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru (Dros Dro) – Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM

Amanda Corrigan, Llywodraethwr Carchar EM Abertawe

Janet Wallsgrove, Llywodraethwr Carchar EM Parc

 

Briff ymchwil

Papur 1 - Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhyd

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

                                                                                                                          

</AI4>

<AI5>

4       Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

(10.30-10.40)                                                                                                  

</AI5>

<AI6>

Egwyl (10.40 - 10.45)

 

</AI6>

<AI7>

5       Adolygiad ar y cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Sesiwn friffio ffeithiol gyda Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

(10.45-11.30)                                                                  (Tudalennau 23 - 27)

Dave Thomas, Swyddfa Archwilio Cymru

Rhys Jones, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Erica Hawes, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

 

Papur 2 - Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

 

Adroddiad Annibynnol ar y modd yr ymdriniwyd ag Adroddiad y Fydwraig Ymgynghorol ar Secondiad ynghylch Gwasanaethau Mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Awdur: Steve Combe, Cynghorydd Annibynnol ar Lywodraethu

</AI7>

<AI8>

6       Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

(11.30-11.45)                                                                               (Tudalen 28)

Papur 3 – Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Adroddiad – Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI8>

<AI9>

7       Deintyddiaeth yng Nghymru: Rhaglen Ddiwygio Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 2019

(11.45-12.00)                                                                  (Tudalennau 29 - 66)

Papur 4 - Rhaglen Ddiwygio Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 2019

</AI9>

<AI10>

8       Cyfarwyddyd Gweinidogol – Trefniadau pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20

(12.00-12.15)                                                                  (Tudalennau 67 - 72)

Cyfarwyddyd Gweinidogol – Trefniadau pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20: Gohebiaeth Llywodraeth Cymru

 

Papur 5 - Cyfarwyddyd Gweinidogol – Trefniadau pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>