Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 5 Mawrth 2020

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Manon George

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDGCh@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

(09:30-10:15)                                                                    (Tudalennau 1 - 13)

Huw Jones, Cyn-gadeirydd Bwrdd ac Awdurdod S4C

Martin Mumford, Nation Broadcasting

 

 

</AI2>

<AI3>

3       Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

(10:15-10:45)                                                                                                  

Justin Lewis, Prifysgol Caerdydd

</AI3>

<AI4>

4       Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

(10:45-11.30)                                                                                                  

Heledd Gwyndaf, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Aled Powell, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

</AI4>

<AI5>

5       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

5.1   Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch astudiaeth ddichonoldeb gwasanaethau cerddoriaeth

                                                                                        (Tudalennau 14 - 19)

</AI6>

<AI7>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

7       Ôl-drafodaeth breifat

(11.30-11.45)                                                                                                  

</AI8>

<AI9>

8       Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw: cytuno ar yr adroddiad

(11.45-12.00)                                                                (Tudalennau 20 - 101)

</AI9>

<AI10>

9       Ymchwiliad i'r defnydd o’r Gymraeg yn y byd digidol: cytuno ar gylch gorchwyl

(12.00-12.15)                                                              (Tudalennau 102 - 107)

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>