Agenda - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 19 Mawrth 2020

Amser: 08.50
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddNHAMG@cynulliad.cymru


------

<AI1>

 

Rhag-gyfarfod (08.50 - 09.00) - Brîff gan y Gwasanaeth Cyfreithiol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - PREIFAT

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - trosolwg a llywodraethu amgylcheddol

(09.00-10.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 52)

Ruth Chambers, Uwch Gysylltydd Materion Seneddol – Greener UK (drwy gyswllt fideo)

Annie Smith, Pennaeth Polisi Natur a Gwaith Achos – Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru, yn cynrychioli Cyswllt Amgylchedd Cymru

William Wilson, Fargyfreithiwr - Cyfarwyddwr - Wyeside Consulting Ltd

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Nodyn cyfreithiol (Saesneg yn unig)
Papur - Cyswllt Amgylchedd Cymru (Saesneg yn unig)

</AI3>

 

 

<AI4>

3       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - gwastraff ac effeithiolrwydd adnoddau: amgylchedd

 

(10.00-11.00)                                                                  (Tudalennau 53 - 64)

Gill Bell, Pennaeth Cadwraeth Cymru – Y Gymdeithas Cadwraeth Forol

Libby Peake, Pennaeth Polisi Adnoddau – Green Alliance (drwy gyswllt fideo)

Chris Sherrington, Pennaeth Polisi Amgylcheddol ac Economeg - Eunomia

 

Dogfennau atodol:

Papur - Cyswllt Amgylchedd Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI4>

<AI5>

EGWYL (11.00 - 11.15)

 

</AI5>

<AI6>

4       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU- gwastraff ac effeithiolrwydd adnoddau: busnes a llywodraeth leol

 

(11.15-12.15)                                                                                                  

Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd - Cyngor Sir Benfro, yn cynrychioli  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Brian Mayne, Dirprwy Gadeirydd Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru a Chyfarwyddwr HJL Environment Ltd – yn cynrychioli Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru

 

</AI6>

 

 

<AI7>

5       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - Ansawdd Aer

(12.15-12.45)                                                                                                  

Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Benfro, yn cynrychioli Cymdeithas Llywodraeth Leol (CLlLC) Cymru

Joseph Carter, Pennaeth Cenhedloedd Datganoledig Asthma UK a Phartneriaeth Sefydliad Ysgyfaint Prydain, Awyr Iach Cymru 

Tom Price Arweinydd Tîm Rheoli Llygredd a Thai Sector Preifat – Cyngor Abertawe, yn cynrychioli Fforwm Ansawdd Aer Cymru

 

</AI7>

<AI8>

EGWYL (12.45-13.15)

 

</AI8>

<AI9>

6       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - Dŵr

(13.15-14.00)                                                                                                  

Yr Athro Tony Harrington, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd - Dŵr Cymru

Carl Pheasey, Cyfarwyddwr, Strategaeth a Pholisi - Ofwat

Mark Squire, Rheolwr Dŵr – Cyfoeth Naturiol Cymru

 

</AI9>

<AI10>

7       Papurau i'w nodi

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

7.1   Gohebiaeth gan y Pwyllgor Amgylchedd, Newid Hinsawdd a Diwygio Tir, Senedd yr Alban – Ymgysylltu â Chynhadledd y Partïon 26

                                                                                        (Tudalennau 65 - 66)

Dogfennau atodol:

Llythyr (Saesneg yn unig)

 

</AI11>

 

<AI12>

7.2   Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gyngor Defnyddwyr Dŵr ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

                                                                                        (Tudalennau 67 - 70)

Dogfennau atodol:

Papur - Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr (Saesneg yn unig)</AI12>

 

 

<AI13>

7.3   Tystiolaeth ysgrifenedig gan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

                                                                                        (Tudalennau 71 - 76)

Dogfennau atodol:

Papur - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Saesneg yn unig)

 

</AI13>

<AI14>

7.4   Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol Cymru ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

                                                                                        (Tudalennau 77 - 79)

Dogfennau atodol:

Papur - Cymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI14>

<AI15>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

                                                                                                                          

</AI15>

<AI16>

PREIFAT 14.00-14.30

 

</AI16>

<AI17>

9       Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2,3,4,5 a 6

 

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>