Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 9 Mawrth 2020

Amser: 12.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru


------

<AI1>

(Rhag-gyfarfod preifat)

(12.45 - 13.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

(13.00)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2.1   Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio (RIFW): Diweddariad gan Lywodraeth Cymru (27 Chwefror 2020)

                                                                                                       (Tudalen 1)

</AI4>

<AI5>

2.2   Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Adran 106 - Sylwadau gan Mark Harris, Cynghorydd Cynllunio a Pholisi Cymru, Y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (27 Chwefror 2020)

                                                                                            (Tudalennau 2 - 4)

</AI5>

<AI6>

3       Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

(13.00 - 14.30)                                                                  (Tudalennau 5 - 41)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-09-20 Papur 1 – Llywodraeth Cymru

 

Andrew Slade - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

John Howells - Cyfarwyddwr, Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio, Llywodraeth Cymru

Neil Hemington  - Prif Gynllunydd, Llywodraeth Cymru

</AI6>

<AI7>

(Egwyl)

(14.30 - 14.40)

</AI7>

<AI8>

4       Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

(14.40 - 15.45)                                                                (Tudalennau 42 - 87)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-09-20 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

PAC(5)-09-20 Papur 3 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (27 Chwefror 2020)

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(15.45)                                                                                                             

Eitemau 6 & 7 a’r cyfarfod ar 16 Mawrth 2020

</AI9>

<AI10>

6       Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law a’r prif faterion

(15.45 - 16.10)                                                                                                

</AI10>

<AI11>

7       Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(16.10 - 16.30)                                                                                                

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>