Agenda - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad


Lleoliad:

Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Gorffennaf 2019

Amser: 10.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Clerk: Kathryn Hughes

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

kathryn.hughes@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiant

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion cyfarfod 17 Mehefin, y camau i'w cymryd a'r materion a gododd

                                                                                          (Tudalennau 1 - 12)

Dogfennau atodol:

ACARAC (04-19) Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 17 Mehefin 2019
ACARAC (04-19) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd (Saesneg yn unig)

</AI2>

<AI3>

3       Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

                                                                                      (Tudalennau 13 - 186)

Dogfennau atodol:

ACARAC (04-19) Papur 3 – Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon 2018-19 – papur eglurhaol (Saesneg yn unig)
ACARAC (04-19) Papur 3 – Atodiad A – Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon 2018-19 (Saesneg yn unig)

</AI3>

<AI4>

4       Adroddiad diweddaru gan SAC

                                                                                                   (Tudalen 187)

Dogfennau atodol:

ACARAC (04-18) Papur 4 – Y wybodaeth ddiweddaraf gan Swyddfa Archwilio Cymru (Saesneg yn unig)

</AI4>

<AI5>

5       Sganio’r gorwel

                                                                                                                          

·         Eitem lafar

Dogfennau atodol:

 

</AI5>

<AI6>

6       Blaenraglen Waith

                                                                                    (Tudalennau 188 - 194)

Dogfennau atodol:

ACARAC (04-19) Papur 5 - Y flaenraglen waith (Sasneg yn unig)

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>