Agenda - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 15 Hydref 2019

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Meriel Singleton

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddSafonau@cynulliad.cymru


Preifat

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

(09.30)                                                                                                             

</AI1>

<AI2>

2       Ystyried adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i): Trafod Adroddiad drafft y Pwyllgor

(09.30 - 10.00)                                                                                                

</AI2>

<AI3>

3       Adroddiadau Blynyddol Grwpiau Trawsbleidiol: Trafod Adroddiad 2018-19

(10.00 - 10.20)                                                                  (Tudalennau 1 - 15)

SoC(5)-14-19 Papur 1 - Adroddiad Blynyddol Grwpiau Trawsbleidiol 2018-19

</AI3>

<AI4>

4       Y Rheolau Sefydlog: Diwygiadau Arfaethedig i Reol Sefydlog 3

(10.20 - 10.40)                                                                (Tudalennau 16 - 21)

SoC(5)-14-19 Papur 2 – Papur ar ddiwygiadau arfaethedig i Reol Sefydlog 3

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>